• Rejsy minimum 14 dniowy – 5%;

  • Rejsy minimum 21 dniowy – 10%;

  • Miłośnicy motocykli – 5% (dotyczy rejsów min. 7 dniowych)

  • Rejs rodzinny – 5% (dotyczy rejsów min. 7 dniowych)

  • Poznaj nasze jachty