Tak. Nowelizacja ustawy ustawy o sporcie daje taką możliwość!!!

” … Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej
na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13
m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h …
(Dz. U. Nr 127 Poz. 857)