Szlaki wodne


 • Pętla Żuławska – droga wodna o długości 303 km, łącząca szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki z wodami Zalewu Wiślanego. Jest częścią Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 biegnącej z Rotterdamu przez Antwerpię i Berlin do Kaliningradu i Kłajpedy.

  Pętla Żuławska składa się z sieci portów, przystani żeglarskich i pomostów, wybudowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 Działanie 6.4 „Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” przez partnerów samorządowych województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

  Wśród atrakcji turystycznych są: muzea, zamki gotyckie, charakterystyczne dla Żuław domy podcieniowe, zabytki hydrotechniczne: śluzy, mosty zwodzone i obrotowe, a także akwedukty, ruiny śluzy na wysuszonym polderze w Marzęcinie i cerkiew w Iławie.

  Za pośrednictwem tej strony istnieje możliwość obejrzenia w trójwymiarowej projekcji przystani, nabrzeży i obiektów Pętli, a także wnętrz budynków.

 • Gdańsk – miasto w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.

  Jest to miasto o ponad tysiącletniej historii, którego tożsamość na przestrzeni wieków kształtowała się pod wpływem różnych kultur. Gdańsk był ongiś również największym miastem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miastem królewskim i hanzeatyckim, posiadał prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla, w XVI w był najbogatszym w Rzeczypospolitej. Miasto było też ważnym ośrodkiem kulturalnym. Gdańsk uznawany jest za symboliczne miejsce wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu w Europie Środkowej. Na terenie miasta znajdują się liczne zabytki architektury, działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych.

  W Gdańsku odbywają się największe na świecie międzynarodowe targi bursztynu i wyrobów bursztynowych Amberif.

 • Kanał Elbląski – żeglowna droga wodna na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Kanał bywa także nazywany Kanałem Elbląsko-Ostródzkim lub Kanałem Ostródzko-Elbląskim. W 1978 fragment kanału został uznany za zabytek techniki, natomiast Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 14 stycznia 2011 został uznany za pomnik historii. Kanał Elbląski w 2007 r. w plebiscycie „Rzeczpospolitej” został uznany za jeden z siedmiu cudów Polski.

  Jego długość wynosi 84,2 km:

  odcinek jezioro Druzno – śluza Miłomłyn, długości 52,0 km
  odcinek Miłomłyn – Iława, długości 32,2 km
  Kanał Elbląski jest najdłuższym kanałem żeglownym w Polsce. Całkowita długość kanału z odgałęzieniami wynosi 151,7 km, aczkolwiek można spotkać dane określające długość głównego szlaku wodnego na 127,5 km, a odnóg bocznych – na 65 km. Powiązana z Kanałem droga wodna Miłomłyn – Zalewo liczy 49,9 km.

  Długość drogi wodnej między Ostródą a Elblągiem wynosi 82 km, natomiast między Ostródą a Iławą 48 km (w tym 31 km między Miłomłynem a Iławą). Łączna suma różnic poziomów na śluzach i pochylniach wynosi 103,4 m.

  Kanał łączy jezioro Druzno z Drwęcą oraz z jeziorem Jeziorak. Z jeziora Druzno, poprzez rzekę Elbląg z Zalewem Wiślanym, a także przez Kanał Jagielloński, Nogat i Wisłę z Morzem Bałtyckim.

 • Zalew Wiślany – zalew słonawowodny, zatoka Morza Bałtyckiego o powierzchni 838 km² (w tym w granicach Polski 328 km²), część Zatoki Gdańskiej odcięta przez Mierzeję Wiślaną.Linia brzegowa zalewu jest słabo rozwinięta, z wyjątkiem hydrograficznie wyodrębnionych dwu największych zatok: Rybackiej (na północy) i Elbląskiej (na południu) oraz Półwyspu Bałgijskiego. Poza przybrzeżnymi i sztucznymi (jak Wyspa Nowakowska, Piławski Ostrów, wyspy Zatoki Elbląskiej) na zalewie nie ma także wysp. Zalew posiada połączenie z Zatoką Gdańską poprzez Cieśninę Piławską.

  Przez Zalew przebiega ukośnie do jego osi podłużnej granica państwowa (obwód kaliningradzki). 10 listopada 2006 ogłoszono decyzję rządu polskiego o wykonaniu kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej (szerzej o problematyce żeglugi transgranicznej na Zalewie w artykule Cieśnina Piławska).

  Średnia głębokość zalewu wynosi 2,7 m
  Długość zalewu wynosi 90,7 km (w tym na terenie Polski 35,1 km)
  Szerokość od 6,8 do 13 km

Mapa

 

Szlaki wodne został zaktualizowany 28 lutego 2016, 9:13 pm przez Twój Czarter